TransAmsterdam

TransAmsterdam is een trans organisatie voor kunst, cultuur en lifestyle. We organiseren voor en door trans personen en non-binair personen verschillende activiteiten in Amsterdam. Met het online platform van Mett kunnen wij beter samenwerken, netwerken, events delen en bruggen bouwen.

Wat is het doel van de vrijwilligersorganisatie?

TransAmsterdam is een trans organisatie voor kunst, cultuur en lifestyle. We organiseren voor en door trans personen en non-binair personen verschillende activiteiten in Amsterdam. We focussen ons op kunst, cultuur en lifestyle. Dit doen we in de vorm van 3 pijlers.

  1. Ontmoeten: via ons Trans & Friends café, InClusion en andere events https://www.transamsterdam.nl/cafe-inclusion 

  2. Talentontwikkeling: Aanbieden van verschillende workshops bij onze Trans Art School https://www.transamsterdam.nl/trans-art-school 

  3. Platform/Podium: Aanbieden van een kunst- en cultuur platform/podium voor en door trans, non-binair kunstenaars en artiesten https://www.transamsterdam.nl/transartiesten- Voor TransAmsterdam vormt kunst de verbinding. Verbinding met onze eigen identiteit, met elkaar en ook met de samenleving. Kunst geeft onze transgender achterban de mogelijkheid zich te uiten en te laten zien wie ze zijn. Kunst is ook belangrijk voor de mentale gezondheid van onze achterban. Daarnaast kunnen we door kunst elkaar, de ander ontmoeten en empoweren. Zorgen voor een inclusievere en trans vriendelijke samenleving. 

Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel betrokken?

In totaal zijn er 25 vrijwilligers betrokken bij TransAmsterdam.  

Waarom wil TransAmsterdam een online platform via Mett?

Een online platform zoals Mett kan een krachtig instrument zijn voor TransAmsterdam om effectief te communiceren, kennis te delen, een gemeenschap op te bouwen en feedback te verzamelen. Het kan ons ook helpen bij het evalueren van programma's en het verbeteren van wervingsinspanningen, samenwerken met nieuwe partners, events te delen en bruggen te bouwen.

Hoe wil TransAmsterdam het platform van Mett inzetten? 

Door het online van platform van Mett kunnen wij eenvoudig contacten leggen met andere organisaties. Hierdoor kunnen wij elkaar versterken, maar ook van elkaar leren. Onze lessen en ervaringen willen we dan ook graag delen.

Stel, TransAmsterdam wint de wedstrijd en is een jaar verder met het online platform. Wat is er dan veranderd ten opzichte van de huidige situatie?

We hopen op meer bekendheid voor TransAmsterdam. Waardoor we meer deelnemers en gasten aantrekken voor onze workshops en events, zodat we nóg meer mooie kunstprojecten mogen maken voor de transgemeenschap en hierdoor ook helpen om talenten te ontwikkelen. Dit alles draagt ook bij aan een een inclusieve samenleving. Het online platform helpt daarnaast vrijwilligers te ondersteunen, maar ook in kaart te brengen dat wij voor sommige taken professionals kunnen inschakelen. 

Images

Cookie settings