Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond bevindt zich met haar regenboogtuin in Helmond. Dit is een tuin waar wij ons in zetten voor een inclusieve en toegankelijke samenleving. Een online Mett-platform helpt ons om kennis te delen en vraagstukken rondom milieu, natuur en maatschappij op te lossen.

Wat is het doel van de vrijwilligersorganisatie?

We bevorderen het welzijn en de gezondheid van mensen (jongeren en ouderen) in armoede en diverse culturen. Op de nieuwe locatie hebben we een ontmoetingsruimte waar we mensen dichter bij elkaar brengen. Verder biedt de Stichting Vrienden een breed scala aan sociale activiteiten. We geven voorlichting, lezingen, workshops en educatie over voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur en cultuur. De stichting ondersteunt ook kleine initiatieven en werkgroepen, bijvoorbeeld het opzetten van buurt(moes)tuinen.

Verder houdt de Stichting zich bezig met het behouden van oude ambachten, en gaat op zoek naar oude gewassen, fruit, kruiden en vee (boerderijdieren) om deze in stand te houden. We werken aan een onderzoek dat leidt tot voedzamere groenten en spelen in op het komende dilemma water schaarste.

Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel betrokken?

Er zijn 10 -15 vrijwilligers betrokken bij Stichting Vrienden Stadstuin Helmond.

Waarom wil Stichting Vrienden Stadstuin Helmond een online platform via Mett?

Wij hebben dit jaar een aardgewassen platform opgezet. Hier willen diverse bedrijven, organisaties, scholen, gemeentes, betrokken burgers met diverse kwaliteiten, geïnteresseerde bij elkaar brengen om samen na te denken en te onderzoeken hoe we beter kunnen inspelen op onze (sociale) klimaat veranderingen. Bijvoorbeeld: 

  • Het verhogen en behouden van diversiteit aan planten en dieren
  • Inspelen op waterschaarste
  • Het samenbrengen van diverse groepen mensen met een diversiteit aan sociale achtergronden
  • En een goede samenwerkingsverbanden aangaan met een drive voor de gemeenschap

Wat vragen we aan Mett: om mee te denken en te advisereren hoe we dit op een goede manier kunnen aanpakken. Wij willen als  Stichting graag kartrekker zijn én blijven van het project. Daarbij willen we met een Mett platform ook we diverse partners bij elkaar kunnen krijgen.

Hoe wil Stichting Vrienden Stadstuin Helmond het platform van Mett inzetten?

We willen een online platform maken waar kennis met elkaar gedeeld kan worden en waar we vraagstukken over milieu, natuur en de maatschappij kunnen oplossen. Zo zouden we graag met ondernemers, organisaties, gemeente, scholen en betrokken burgers een proeftuin op willen zetten om maatschappelijk vraagstukken op te lossen en/of tot meer inzicht te komen.

Stel, Stichting Vrienden Stadstuin Helmond wint de wedstrijd en is een jaar verder met het online platform. Wat is er dan veranderd ten opzichte van de huidige situatie?

We hebben een actief online platform waar kennis met elkaar gedeeld wordt en waar vraagstukken worden behandeld. Hierbij blijven we handelen vanuit de idealen van de Stichting.

Images

Cookie settings