Stichting de Kap

De Kap zet zich voor een stad waar we elkaar helpen en iedereen mee kan doen. Meer mensen dan je denkt hebben dagelijks hulp of zorg nodig. Met een online platform van Mett kunnen we eenzame mensen koppelen aan teams die op werkdagen regelmatig een lunchwandeling maken.

Wat is het doel van de vrijwilligersorganisatie?

We zetten ons in voor een stad waar we elkaar helpen en iedereen mee kan doen. Want dat laatste is ook in Apeldoorn niet vanzelfsprekend! Meer mensen dan je denkt hebben dagelijks hulp of zorg nodig en komen niet in aanmerking voor professionele zorg en kunnen geen beroep doen op familie of vrienden. Daarom zijn wij er. We koppelen mensen die hulp of zorg nodig hebben aan Apeldoorners die graag wat voor een ander willen doen. Een paar uurtjes per maand kunnen soms een wereld van verschil maken in het leven van een ander. Daarnaast ondersteunen we mensen in Apeldoorn en omliggende dorpen die langdurig zorgen voor een familielid of vriend. Ook wel mantelzorgers genoemd. Iets vrijwillig voor een ander doen is mooi. Samen krijgen we heel wat voor elkaar!

Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel betrokken?

Op dit moment hebben we bijna 700 vrijwilligers in Apeldoorn.
Daarnaast ondersteunen wij 8500 mantelzorgers en bijna 900 jonge mantelzorgers (tot 23 jaar).

Waarom wil De Kap een online platform via Mett?

Het zou prachtig zijn om een online platform op te zetten, waarbij we eenzame mensen kunnen koppelen aan teams die op werkdagen regelmatig een lunchwandeling maken. Dit concept zou niet alleen in Apeldoorn, maar over het hele land moeten worden verspreidt! Samen maken we de wereld een beetje mooier en liefdevoller voor elkaar. Onderstaand verhaal benadrukt hoe waardevol dit is: 

Onlangs was mijn collega Eric Kremer rond lunchtijd op bezoek bij een eenzame oudere dame bij ons in de buurt en uit het raam kijkend zag hij groepen kantoorpersoneel een wandeling maken en genieten van het even naar buiten gaan met elkaar. “Ik zou zo graag af en toe eens met iemand wandelen, er even uit,” hoorde hij de oude dame gelijktijdig zeggen. Eric voelde zich blij en nieuwsgierig tegelijk worden. De week erop ging Eric zelf rond lunchtijd met een aantal collega’s naar buiten voor een wandeling in de buurt. Hij polste bij de collega’s hoe zij dachten over iemand uit onze buurt bij gelegenheid met hen mee te laten wandelen. Een enthousiast ”ja hoor, natuurlijk!” klonk eensgezind uit het groepje wandelaars. Ze waren geïnteresseerd en stelden over en weer vragen. Eric schetste de situatie van de oudere dame uit onze buurt en opperde haar een volgende keer te laten aanhaken. Andermaal was het enthousiasme groot en stelden de collega's zelf voor om deze mevrouw regelmatig mee te nemen tijdens de lunchwandelingen en haar als team te omarmen. Op dit moment zorgen wij er als team voor dat meerdere eenzame ouderen uit de buurt van ons kantoor regelmatig worden opgehaald door steeds wisselende groepjes collega’s. De wisselwerking geeft energie en de gezamenlijk verantwoordelijkheid zorgt voor een sterkere teambinding. De ouderen vinden het fijn om weer wat andere verhalen te horen en met hun levenservaring weten ze menig kantoorissue te relativeren. Mooi om te zien dat het iets willen en kunnen betekenen voor een ander vaak letterlijk voor je voeten ligt.

Hoe wil De Kap het platform van Mett inzetten? 

Door het inzetten van een online platform van Mett, zijn we als stichting beter in staat om eenzame mensen te koppelen aan teams die op werkdagen regelmatig een lunchwandeling maken. Door de modules van Mett kunnen we zorgen dat we de 'vraag' en het 'aanbod' overzichtelijk in kaart kunnen brengen. Allereerst willen we dit in Apeldoorn uitrollen, maar onze missie is om dit vervolgens over het hele land te verspreiden. Op die manier maken we de wereld een beetje mooier en liefdevoller voor elkaar.

Stel, De Kap wint de wedstrijd en is een jaar verder met het online platform. Wat is er dan veranderd ten opzichte van de huidige situatie?

We hopen over een jaar door HEEL Apeldoorn eenzame mensen uit hun isolement gehaald te hebben ten opzichte van alleen in die ene straat in Apeldoorn :)

Images

Cookie settings