Stichting de Harde Leerschool

Stichting De Harde Leerschool wil een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. Wij geloven dat iedereen een nieuwe kans verdient om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Met een online Mett-platform kunnen deelnemers, mentoren en trainers effectiever samenwerken.

Wat is het doel van de vrijwilligersorganisatie?

Stichting De Harde Leerschool staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. Wij geloven dat iedereen een nieuwe kans verdient om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Die kans creëren we met onze programma’s. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid: daar sturen we op. Met onze no-nonsense aanpak maken wij mensen weerbaar en werkfit.

Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel betrokken?

In totaal zijn er 20 vrijwilligers betrokken bij Stichting De Harde Leerschool.  

Waarom wil Stichting De Harde Leerschool een online platform via Mett?

Stichting De Harde Leerschool heeft dringend behoefte aan een krachtig online platform zoals dat van Mett. Met dit platform kunnen we effectief communiceren, kennis delen en een sterke community opbouwen. Het stelt ons ook in staat om snel feedback te verzamelen en programma's te evalueren, waardoor we onze impact kunnen vergroten en onze missie kunnen versterken. Belangrijk is ook dat we met een online platform zoals dat van Mett onze wervingsinspanningen kunnen verbeteren. Het biedt een gestructureerde en toegankelijke manier om nieuwe deelnemers aan te trekken en ons bereik te vergroten. Kortom, een online platform van Mett is essentieel voor het succes van Stichting De Harde Leerschool. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het realiseren van positieve verandering en het bieden van kansen aan hen die het nodig hebben. 

Hoe wil Stichting De Harde Leerschool het platform van Mett inzetten? 

Wij hebben diverse ideeën:

  • De Werving & Selectie Impact effectiever meten
  • Communicatie verbeteren met gemeente, instanties, werkgevers
  • Het opzetten van banenmarkten
  • Ons netwerk effectief inzetten
  • Ideeën en kennis verzamelen
  • Evaluaties stroomlijnen 

Stel, Stichting De Harde Leerschool wint de wedstrijd en is een jaar verder met het online platform. Wat is er dan veranderd ten opzichte van de huidige situatie?

Na een jaar gebruik van het Mett-platform heeft Stichting De Harde Leerschool grote stappen gezet. Communicatie en samenwerking zijn verbeterd, waardoor deelnemers, mentoren en trainers effectiever kunnen samenwerken. De betrokkenheid van deelnemers is toegenomen dankzij interactieve functies, terwijl wervingsinspanningen succesvoller zijn geweest door gerichte campagnes via het platform. Bovendien heeft het platform geholpen bij het verzamelen van waardevolle feedback, waardoor de stichting haar programma's kon evalueren en optimaliseren voor een grotere impact.

Images

Cookie settings