Stichting (On)Gestoord

Stichting (On)Gestoord biedt een veilige omgeving waar jongvolwassenen met mentale problemen, ongestoord zichzelf kunnen zijn. Een online platform van Mett helpt studenten met mentale problematiek informatie te vinden, verhalen te delen en tips te lezen. Zo krijgen zij een steuntje in de rug!

Wat is het doel van de vrijwilligersorganisatie?

Verbinden, samenwerken en ontmoeten op ongestoorde middagen voor én door mensen met een psychiatrische achtergrond. Door erover te praten, wordt het normaler en de schaamte wordt verminderd of verdwijnt. Je mag er zijn met alle onzekerheden en je bent niet alleen. Daarnaast willen wij ook het stigma verminderen door de workshop "Levende bieb". We willen als Stichting graag een platform opzetten voor studenten met mentale problemen.

Hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel betrokken?

Er zijn 7 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook diverse samenwerking met SAmSam, Lavie, Veur Mekander (Groningen) en meer organisaties die opkomen voor deze doelgroep én activiteiten organiseren voor deze doelgroep.

Waarom wil Stichting (On)Gestoord een online platform via Mett?

We willen graag een online platform opzetten voor studenten met mentale problematiek. 51 procent van de studerende jongvolwassenen kampt met mentale problemen. Denk aan een burn out, depressie, prestatiedruk en meer. Door een online platform van Mett kunnen wij het netwerk rondom deze groep in kaart brengen én zichtbaar maken.

Hoe wil Stichting (On)Gestoord het platform van Mett inzetten? 

We willen op een online Mett-platform graag informatie, verhalen en tips delen om zo een steun in de rug te zijn voor onze doelgroep. Waar dit voor jongeren werkt zou er ook een mooie kruisbestuiving kunnen ontstaan met een wat oudere doelgroep,  die meer vanuit ervaring spreekt.

Stel, Stichting (On)Gestoord wint de wedstrijd en is een jaar verder met het online platform. Wat is er dan veranderd ten opzichte van de huidige situatie?

Als we een jaar verder zijn wordt het platform heel goed gebruikt. Het is een steun in de rug én een plek voor uitwisseling van ervaringen over mentale gezondheid. Door erover te praten, wordt het normaler en de schaamte wordt verminderd of verdwijnt. Gebruikers van het platform kunnen tips en trucs uitwisselen. Je mag er zijn met alle onzekerheden en je bent niet alleen.

Images

Cookie settings