Programma OER: meer dan 40 projecten in 2024 op één participatiewebsite

July 13, 2023
411 keer bekeken 0 comments

In het programma Opwerk Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend hoe energie grootschalig opgewekt kan worden in Nederland. Om tot een goede verkenning te komen, is het betrekken en informeren van de omgeving nodig. De participatiewebsite www.energieoprijksgrond.nl speelt een centrale rol.

OER

In het programma stelt het Rijk zijn grond en water beschikbaar voor de energietransitie om er met steun van de omgeving - ook duurzame energie op te laten wekken. Het treft tevens de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars voor Rijksgrond, -water en gebouwen. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen bij hun opgave om 35 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Aan het programma doen diverse Rijksonderdelen mee, waaronder Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doel

Via de participatiewebsite wil het programma kennis delen met omwonenden, belanghebbenden, programmamedewerkers en alle collega’s van de RES’en.  Zo kan iedereen van de opgedane kennis en ervaringen profiteren. Bijvoorbeeld via blogs, podcasts, vlogs, e-zines en filmpjes. Daarnaast moet er binnen de OER-projecten voldoende ruimte zijn voor online participatie. Zo wordt de bezoekers op diverse projectpagina’s gemotiveerd om mee te denken over de verkenning.

Vertrekpunten

RWS, RVB en RVO zijn als pioniers begonnen met de verkenning om rijksgrond en water in te zetten voor de energietransitie. Het is namelijk niet mogelijk om zomaar ergens zonnepanelen neer te ‘plempen’.  Er komt veel meer kijken bij een duurzaam energiepark. Denk bijvoorbeeld aan het verkennen van de geschiktheid van de locatie, veiligheid en netaansluiting. Daarnaast moet er rekening gehouden met de natuur, wensen van omwonenden en kosten. De participatiewebsite heeft daarbij een belangrijke functie.

Oplossing

In samenwerking met RWS, RVB en RVO ontwikkelde Mett de participatiewebsite www.energieoprijksgrond.nl in opdracht van het Ministerie van EZK. De website bewees haar waarde direct toen er twee vooroplopende OER-projecten geen online participatie konden uitoefenen op hun oude website en dit wél konden op een participatiewebsite van Mett. Andere OER-projecten volgden vervolgens snel.

Resultaat

De participatiewebsite biedt verschillende participatieve mogelijkheden. En dat sluit goed aan op het idee: omwonenden en belanghebbenden betrekken bij het programma. Er moet voor hen voldoende ruimte zijn om wensen en behoeften aan te kunnen geven. In coronatijd was een online participatiewebsite een oplossing. Inmiddels werkt online participatie nog steeds goed om ideeën en plannen op te halen. Bewonersavonden of offline bijeenkomsten zijn nog steeds een waardevolle aanvulling, maar geen absolute must.

Daarnaast helpt de participatiewebsite om de belangrijkste en grootste groep bezoekers - de mensen die aan de Regionale Energie Strategieën (RES’en) werken, te laten zien wat er allemaal bij komt kijken voordat een marktontwikkelaar daadwerkelijk een energieproject op grond van het Rijk kan realiseren. De kennis en ervaringen worden daarom graag breed gedeeld.

Verder wordt er gewerkt aan een besloten samenwerkingsruimte op de website, speciaal voor medewerkers van het programma en de projecten. Medewerkers van RWS, RVB en RVO, gemeenten en provincies kunnen zo op een snelle manier via stappenplannen, formats en tools ook kennis en ervaringen uitwisselen. Een samenwerkingsruimte is hierbij het meest efficiënt, omdat het programma flink aan het groeien is: van 10 projecten in 2019 naar ongeveer 45 projecten in 2024.

Wat vindt de klant?

"De samenwerking met Mett verloopt erg prettig! De adviseurs reageren snel op onze vragen, zijn zeer behulpzaam en denken goed mee.”

Nina Lambalk
Senior Communicatie adviseur - Rijkswaterstaat

Wat vindt de klant?

“Het platform is heel gebruikersvriendelijk; het spreekt bijna voor zich. Kom je er niet uit, is er een goede, duidelijke handleiding beschikbaar. Als dat niet voldoende is, kun je de helpdesk benaderen of een van de adviseurs."

Karin van Bentum
Communicatiemedewerker - Rijkswaterstaat

Images

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

0  reacties

Cookie settings