RES Noord- en Midden Limburg verbindt experts met een community of practice voor de energietransitie

November 28, 2022
2464 keer bekeken 0 comments

In de RES Noord- en Midden Limburg zijn de ambities van de energietransitie een grote opgave voor gemeenten. De regio ontwikkelde het online platform RES Vooruit om hen vooruit te helpen, om samen verder te komen en de ambities voor de energietransitie te halen.

Om samen vooruit te komen en de ambities voor de energietransitie te halen. Deze community of practice verbindt experts in de regio. Op het platform wordt kennis over de energietransitie gedeeld, ontwikkeld en vastgelegd.

  • 80 professionals werken samen aan de energietransitie
  • 210 documenten gedeeld in 4 maanden
  • 1 of meerdere kennissessies per maand, die goed worden bezocht

RES Noord- en Midden Limburg

RES-regio Noord- en Midden Limburg (RES NML) heeft grote ambities: in 2030 moet 1.200 GWh aan grootschalige duurzame energieopwekking zijn gerealiseerd, 25% aan COuitstoot zijn verminderd en moeten inwoners meeprofiteren via lokaal eigendom van minstens de helft van de energieprojecten.

Een behoorlijke opgave, vooral omdat veel deelnemende gemeenten te maken hebben met gebrek aan capaciteit: slechts enkele personen in team duurzaamheid en de energietransitie is slechts één van de vele duurzaamheidsthema’s. Daarnaast huren gemeenten expertise binnen het thema vaak extern in, waardoor de kennis niet in de regio blijft. Tot slot missen veel ambtenaren een klankbord binnen hun organisatie, omdat er weinig ambtenaren zijn met dezelfde expertise. Voor de uitvoering van de gestelde doelen leeft er bij gemeenten dan ook grote een behoefte aan verbinding met partners uit de regio.

Doel

Kennisdeling tussen experts die bezig zijn met de energietransitie is cruciaal om de energietransitie te laten slagen in Noord- en Midden Limburg. De beschikbare documenten, informatie en activiteiten binnen de regio moeten makkelijk terug te vinden zijn. Ook blijft alle kennis in de regio, door deze te delen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Vertrekpunten

  • De uitvoering van plannen over de energietransitie moet makkelijker en efficiënter verlopen
  • Betrokkenen moeten verhalen over de energietransitie kunnen delen binnen een veilige en toegankelijke omgeving
  • Belanghebbenden moeten elkaar inspireren, versterken en samen leren
  • Er moet meer overzicht, efficiëntie, verbinding en samenwerking komen
  • Aanwezige kennis moet worden verzameld en geborgd

Uitdagingen

  • Een uitdaging is de verbinding met de leden. RES NML is daarom continu bezig met de verbinding te leggen. Dit doet de regio door relevante bijeenkomsten te organiseren en nieuwe manieren te ontwikkelen om het platform relevant te houden.
  • Een andere uitdaging is om leden efficiënt geïnformeerd te houden via het platform, zodat ze niet meerdere kanalen moeten gebruiken om aan deze informatie te komen.  

Oplossing

RES Noord- en Midden-Limburg onderzocht de wensen van ambtenaren en andere betrokkenen. Hieruit volgde een plan van aanpak. Na een analyse van verschillende aanbieders kozen zij voor een Mett platform. Mett ondersteunde bij de bouw en vormgeving van het platform. Ook adviseerde Mett bij de keuze van functionaliteiten, passend bij de doelstellingen.

Dit resulteerde in RES Vooruit, een community of practice voor de energietransitie. Het platform is in eerste instantie bedoeld voor collega’s in de projectgroep en betrokken ambtenaren binnen de regio. Op het platform vinden ze informatie over wat er speelt binnen de regio. RES Vooruit legt de verbinding tussen werkgroepen en stakeholders, zodat ze samen vooruitkomen in de energietransitie. Dankzij het platform kunnen stakeholders en ambtenaren meedenken en meedoen.

Resultaten

Inmiddels heeft iedereen die in eerste instantie betrokken was bij de RES NML, zich aangemeld voor RES Vooruit. Op RES Vooruit wordt alle kennis in de regio gedeeld, ontwikkeld en vastgelegd. Leden kunnen makkelijk zien welke activiteiten rondom belangrijke thema’s worden georganiseerd. Alle informatie over kennissessies en werksessies vanuit de RES wordt op het platform gedeeld en achteraf zijn de presentaties beschikbaar. Ook relevante activiteiten en evenementen van andere partijen staan op het platform.

Op het platform zijn de thema’s inzichtelijk waar de regio gemeenschappelijk aan werkt. Alle beschikbare informatie is makkelijk terug te vinden per thema. Binnen een thema kunnen leden zelf documenten toevoegen en vragen stellen. Ze kunnen brainstormen met andere experts op dat thema. Zo vergroten professionals hun kennis en bouwen ze voort op bestaande kennis. De nieuwsfunctie op het platform helpt om relevant nieuws snel te kunnen verspreiden.

Het plan is om de community of practice nog lang in te zetten voor de energietransitie. De community draagt namelijk bij aan het halen van de doelen voor de regio. RES NML wil Mett hierbij blijven betrekken als partner voor de software en advies.

Wat vindt de klant?

"Onze ervaring met Mett tot nu toe is positief. We zijn goed meegenomen in het traject; van de ontwikkeling tot het opbouwen van de community. Daarnaast worden we goed geholpen met eventuele vragen en kansen die we tijdens het gebruik tegenkomen, zodat we onze community steeds relevant kunnen houden."

 Elwin Dozeman

Projectleider Community of Practice, RES Noord- en Midden Limburg

 

 

 

Images

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

0  reacties

Cookie settings