Gebiedsontwikkeling in Woerden: een communicatiestrategie van Podium, een platform van Mett

November 14, 2022
2473 keer bekeken 0 comments

In het project Beneluxlaan Woerden werkt de gemeente Woerden aan ontwikkelingen van wegen en fietspaden in en rondom het nieuwe stadsdeel Snellerpoort. Het projectteam wil omwonenden op tijd, duidelijk, eerlijk en volledig informeren over de werkzaamheden.

Communicatiebureau Podium ontwikkelde een communicatiestrategie voor het project, waarin de projectwebsite Beneluxlaan Woerden de rode draad vormt.

  • 80 personen maakten een profiel aan om op de hoogte te blijven
  • 875 views op het meest gelezen nieuwsbericht
  • 100-200 personen downloadden de gedeelde documenten
  • 300-500 gemiddeld aantal views op nieuwsberichten

Beneluxlaan Woerden

De gemeente Woerden werkt aan de ontwikkeling van Snellerpoort, een nieuw stadsdeel. Hier moeten de komende jaren ongeveer 800 woningen worden gebouwd. Daarvoor zijn ontwikkelingen nodig van wegen en fietspaden in en rondom Snellerpoort:

  • De aanleg van een nieuwe doorgaande weg en herinrichting van een bestaande doorgaande weg.
  • De aanleg van een veilige ongelijkvloerse kruising als vervanging voor een rotonde.
  • De realisatie van een doorfietsroute vanaf het station, die onderdeel wordt van een 9 kilometer lange regionale fietsroute.

Deze drie deelprojecten komen samen in één project: Beneluxlaan Woerden. Zo sluit alles goed op elkaar aan, wordt er efficiënt gewerkt en wordt overlast geminimaliseerd.

Doel

Er moet een brede communicatiestrategie worden opgezet voor het project om omwonenden en ondernemers goed te informeren en te betrekken. Binnen die strategie moet er een online centraal punt komen waar alles samenkomt.

Vertrekpunten Mett

  • Alle informatie moet samenkomen op een centraal punt.
  • Een platform moet ook mogelijkheid bieden voor interactie met de omgeving.
  • Omwonenden moeten zich betrokken voelen via de projectwebsite.

Uitdaging

De grootste uitdaging bij het inzetten van het online platform was het vinden van de juiste middelenmix om zowel digitaal vaardige als digitaal minder vaardige bewoners te informeren en betrekken. Dit vanwege de coronamaatregelen, waardoor het zwaartepunt van de communicatie lag op online middelen zoals het platform en Teams bijeenkomsten.

Oplossing

Vanuit communicatiebureau Podium is communicatieadviseur Fleur betrokken sinds de start van het project. Zij ontwikkelde een communicatiestrategie om bewoners voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden zo tijdig, duidelijk, eerlijk en volledig mogelijk te informeren. Hierbij werd ingezet op een brede informatievoorziening, gericht op verschillende groepen in de samenleving. Binnen de strategie worden verschillende online en offline communicatiemiddelen ingezet. Naast het gebruik van bestaande middelen, zoals de lokale krant en socials, wordt elke week een update over de werkzaamheden geplaatst in een bouwapp. Ondernemers in het gebied krijgen informatie op maat om te verspreiden onder hun klanten. Er is een herkenbare en begrijpelijke visuele stijl voor communicatie-uitingen gemaakt en een drone brengt de voortgang van werkzaamheden in beeld. Door de omgevingsmanager goed te profileren weet de omgeving waar ze terecht kan met vragen.

Een Mett projectwebsite vormt het centrale punt in de communicatie. Alle communicatie-uitingen verwijzen dan ook naar beneluxlaanwoerden.nl. Bezoekers vinden hier alle informatie en uitleg over het project, en blijven via het platform op de hoogte van het meest actuele nieuws en digitale bijeenkomsten.

Resultaten

De projectwebsite is de rode draad in alle communicatie. In de voorbereidingsfase van het project was de projectwebsite hét middel om interactie aan te gaan met bewoners en stakeholders in het gebied. Echt contact was namelijk vaak niet mogelijk door coronamaatregelen, waardoor het platform een mooi alternatief bood. Via de projectwebsite Beneluxlaan Woerden konden omwonenden bijvoorbeeld onderwerpen indienen voor (online) informatiemomenten, stemmen op vraagstukken en makkelijk contact opnemen.

Daarnaast is het een toegankelijk en begrijpelijk naslagwerk voor bewoners en stakeholders. Zij kunnen online alle relevante informatie rondom het project terugvinden. Het projectteam krijgt vanuit de omgeving terug dat ze de informatievoorziening goed en volledig vinden. Omwonenden hebben er vertrouwen in dat het projectteam de projecten goed aanpakt. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de projectwebsite belangrijk. Hierop wordt nieuws gedeeld en via het platform wordt de omgeving uitgenodigd voor bijeenkomsten.

Verrijk jouw project samen met Mett en Podium

Aan de slag met omgevingscommunicatie binnen jouw gemeente? Maak gebruik van de ervaring en deskundigheid van Podium en Mett en kies ook voor een complete communicatiestrategie. Neem contact op met Fleur van Podium  of met Mett om kennis te maken. We kijken graag samen wat we voor jouw project kunnen betekenen!

Wat vindt de klant?

"Voor mij is het platform van Mett gebruiksvriendelijk en intuïtief. Ik heb geen cursus gedaan om ermee te werken, maar bijna alles wijst zich vanzelf. Voor gebruikers is het simpel en makkelijk in gebruik."

Fleur Everts

Communicatieadviseur Podium

 

 

Images

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

0  reacties

Cookie settings